Pielgrzymka ekumeniczna – 2015

Magnificat anima mea Dominum

Wielbi Pana dusza moja (Lk 1, 46-55)

DOWNLOAD


 

Pielgrzymka ekumeniczna – 2017

Solus Christus

Tylko Chrystus

DOWNLOAD


 

Pielgrzymka ekumeniczna – 2018

Unexerit Dominus me

Pan mnie namaścił.  (Jes. 61, 1)

DOWNLOAD


 

Pielgrzymka ekumeniczna – 2019

Pater Noster

Ojcze nasz (Mt.6, 9-13)

DOWNLOAD