„Szukaj pokoju, idź za nim“

Psalm 34,15

 

Od samego początku kierowaliśmy się wezwaniem Jacques‘a Delorsa z 1992 roku:

„Jeśli.... nie da się nadać Europie duszy, duchowości i głębokiego znaczenia, to gra się skończy. Zapraszam kościoły do wzięcia w niej czynnego udziału. Chcę stworzyć miejsce wymiany, przestrzeń do dyskusji, otwartej dla mężczyzn i kobiet wierzących i niewierzących, naukowców i artystów...“

 

Kim jesteśmy i czego chcemy?

Jako ludzie różnego pochodzenia, narodowości, wyznania, religii i historii, chcemy przede wszystkim promować pokojowe wzrastanie i rozwój wartości europejskich w naszym polsko-niemieckim regionie. Wraz z kościołami połączonymi
w duchu ekumenizmu, Uniwersytetem Europejskim Viadrina, miastem Frankfurt nad Odrą i naszymi polskimi partnerami wspieramy transgraniczną wymianę duchową oraz dialog
w różnych formatach spotkań.

 

Nasza wizja

Chcemy aby nasza wizja potwierdzała,

… że uprzedzenia, bolesne granice i konflikty można przezwyciężyć.
… że pomimo wszystkich różnic, ludzie mogą żyć razem w pokoju i zrozumieniu dla siebie wzajemnie.
… że tolerancja na wszystkich poziomach i wzajemny szacunek mogą być realizowane.
…że kościoły, wspólnoty religijne i instytucje
ideologiczne koncentrują się na podobieństwach, a nie na podziale.
Jeśli uda nam się zbliżyć trochę do tego celu, to praca OeC jest warta zachodu!

 

Do naszych formatów należą:

• Wykłady i liczne dyskusje z cyklu „Rozmowy na granicy” (dotychczas 120)
• ekumeniczne polsko-niemieckie nabożeństwa w Kościele Pokoju oraz w Polsce
• coroczne, kilkudniowe wyjazdy studyjne do Polski i innych wschodnich krajów sąsiadujących z Polską
• Wzajemne wizyty i spotkania
• Projekt studencki „Dom Jadwigi Śląskiej”, w którym mieszka 15-stu studentów różnych narodowości, wyznań i religii.
Centrum naszych wydarzeń i naszego stowarzyszenia jest Kościół Pokoju (niem. Friedenskirche) we Frankfurcie nad Odrą.