OEC Bruecke Ffo

Kierując się powyższymi słowami Jacques’a Delorsa, Europejskie Centrum Ekumeniczne w dwumieście Frankfurt n. Odrą / Słubice od momentu założenia w 1994 roku angażuje się w dzieło zrozumienia tutaj, w sercu Europy – aby „Europie dać duszę”.

Szczególnie skupiamy się na budowaniu wpólnoty między Kościołami, religiami i światopoglądami. 

Zapraszamy wszystkich do podążania z nami tą droga.

 

 

 

 

 

Edukacja i spotkania

Plakat polnisch

Tematem naszego cyklu Rozmów na Granicy są ważne zagadnienia społeczne i duchowe.

W ramach naszych wyjazdów studyjnych chcemy bliżej poznać kraje sąsiedzkie i mieszkających tam ludzi.

W ekumenicznych modlitwach i nabożeństwach oraz we wspólnym pielgrzymowaniu poznajemy wiarę innych ludzi i razem modlimy się za nasz region i nasz świat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Pokoju

Friedenskirche auen quer

XIII-wieczny Kościół Pokoju jest najstarszą świątynią Frankfurtu n. Odrą i jednocześnie siedzibą naszego stowarzyszenia. Położona tuż przy moście granicznym z Polską, zaprasza na spotkania z historią, kulturą i ekumenią.

 

 

 

 

 

 

 

Dom Studencki i Gościnny św. Jadwigi Śląskiej

Hedwighaus

Prowadzony przez OeC Dom Studencki i Gościnny św. Jadwigi Śląskiej istnieje od października 2000 roku. Mieszka tam 15 studentów i studentek Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, którzy pochodzą z całego świata. Wspólnie praktykują życie w międzynarodowej i ekumenicznej wspólnocie na granicy polsko-niemieckiej – w sercu Europy.