Niniejsza strona znajduje się obecnie w przebudowie.

 

Drodzy goście

Wszystkie ważne informacje znajdują się kuż na stronie a kolejne pojawią se wkrótce. W czerwcu bieżącego roku będziemy w dużej mierze gotowi. Oczywiście nadal będą następowały zmiany i aktualizacje.

Cieszymy się na wizytę i informacje zwrotne, abyśmy mogli być coraz lepsi.

 

Co to jest OeC?

Oekumenische Europa-Centrum Frankfurt (Oder) e.V. (OeC) jest dobroczynnym stowarzyszeniem, które zajmuje sie promocją międzywyznaniową i międzyreligijną, ze specjalizacją wschodnioeuropejską.

Tematy takie jak wartości, edukacja, wychowanie, tożsamość kulturowa, wyznaniowość, wspólna przyszłość sąsiednich państw oraz pojednanie między ludźmi w przestrzeni europejskiej rozważane w kontekście duchowej transnarodowości cieszą się szczególną uwagą.

Miejsca działalności stowarzyszenia, założonego w 1994 roku:

  • Friedenskirche
  • Dom studencki Studien- und Begegnungshaus „Hedwig von Schlesien“

Cele naszej działalności są opisane w naszym statucie oraz skonkretyzowane w corocznym planie wydarzeń.